لیست اخبار صفحه :1
ورودی خوشاب ایمن می شود
شهردار خمینی شهر:

ورودی خوشاب ایمن می شود

شهرداری خمینی شهر گفت: در راستای کاهش تصادفات و روان سازی ترافیک و با توجه به مصوبه شورای ترافیک شهرستان اقدام به اصلاح هندسی تقاطع خیابان حکیم فرزانه و خیابان خوشاب شد.

عملیات احداث میدان آتشگاه  در ورودی شهر آغاز شد

عملیات احداث میدان آتشگاه در ورودی شهر آغاز شد

پس از صدور مصوبه شورای ترافیک شهرستان در خصوص روان سازی ترافیک در میدان آتشگاه به عنوان یکی از اصلی ترین ورودی های شهر، شهرداری خمینی شهر عملیات احداث این میدان در بلوار الغدیر را آغاز کرد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید