شهردار خمینی شهر
شهردار خمینی شهر

علی اصغر حاج حیدری

بارالها، توفيقي عطافرما كه غير از طريق تو راه نپوئيم وجزء رضای تو طلب نكنيم. انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون توفيق و خواست الهي مقدورنگردد و موفقيت در انجام كارها مگردرسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد. اصولاً شهر را به مثابه يك سيستم پيچيده اي مي دانندكه درآن مسائل گوناگون و تخصص هاي مختلف دخيل مي باشند لذا جهت نظم دهي و رسيدن به هدف هر نتيجه نهائي مطلوب نيازمند يك برنامه ريزي صحيح و اصولي هستيم برنامه ريزي هنگامي توجيه پذيراست كه سودمندي آن بيش از هزينه هاي آن باشد. به وجود آوردن شرايطي درشهركه بتوان كليه نيازهاي روزمره شهروندان را به نحو احسن پوشش دارد ميسرنيست مگربا هماهنگي بين اركان مديريتي شهر، تلاش و پشتكار پرسنل خدوم شهرداري و حمايت شهروندان و ارائه راهكارها و پيشنهادات سازنده. اینجانب با عنايت خداوندمتعال همراه وهمدوش با شوراي اسلامي شهر، حمايت مردم فهيم وشريف عزم راسخ داشته تا شهري درخور و شايسته از همه جهات براي شهروندان ايجاد نمائيم. اميدواريم درسايه توجهات الهي وحمايت مسئولين و همراهي وهمدلي شما همشهريان مهربان ودلسوزدرآينده شاهدخدمات بيشتروبهتروشكوفائي هرچه تمام تر شهرمان باشيم.

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب