علی حامد پناهی(مدیر شهرداری منطقه یک)

مهندس عمران

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 

 

سوابق و فعالیت ها: 

 • معاون شهرداری منطقه 4 از دی ماه 1399 تا آذر 1402
 • مسئول شهرسازی شهرداری منطقه 4 از دی ماه 1397 تا 1399
 • مسئول شهرسازی شهرداری منطقه یک از آذر ماه 1394 تا 1397
 • مسئول شهرسازی شهرداری منطقه 2 از اردیبهشت 1393 تا 1394
 • مسئول شهرسازی منطقه یک از آبان 1389 تا 1393
 • مسئول محاسبات شهرداری منطقه یک از آذر ماه 1386 تا 1388
 • مهندس ناظر پروژه های عمرانی شهرداری 
 • عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شهرداری
 • عضو کمیته اولویت بندی طرح های شهرداری
 • عضو کمیته بازنگری طرح تفصیلی شهرداری
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
 • مهندس ناظر سازه  

 

شرح وظایف:

مدیریت پرسنل منطقه در انجام وظایف قانونی به شرح:

 • صدور پروانه،عدم خلاف و پایان کار ساختمان و مجوز دیوارکشی و احداث پل
 • صدور مجوز برای ادارات خدمات رسان جهت واگذاری انشعابات(آب و برق و گاز)
 • صدور پاسخ استعلامات ثبتی و انتقال املاک
 • دریافت عوارض خودرو و کسب و پیشه و نوسازی
 • توافق املاک واقع در مسیر طرح های عمرانی شهرداری

 

 031-3363001  خمینی شهر - خیابان مدرس - ساختمان منطقه یک خمینی شهر

گزارش تصویری