مرتضی خلیلی

(معاون عمران و  امور زیربنایی)

کارشناس ارشد راه وترابری

با 25 سال سابقه اجرایی درمجتمع فولاد مبارکه،شهرجدید مجلسی و شهرداری خمینی شهر

 

شرح سوابق و فعالیت ها:

 • مسئول دفترفنی پیمانهای شرکت توکابتن درمجتمع فولادمبارکه
 • مسئول کنترل پروژه وناظرپروژه های ساختمانی شرکت عمران شهرجدید مجلسی
 • مدیرفنی اجرایی شرکت عمران شهرجدیدمجلسی
 • ناظرپروژه های شهرداری خمینی شهر
 • معاون شهرداری منطقه1
 • ناظرپروژه های شهرداری خمینی شهر
 • ناظرپروژه های شهرداری خمینی شهر
 • معاون امورزیربنایی وحمل ونقل شهرداری شهرداری
 • عضواصلی هیئت مدیره سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی
 • عضوکمیته فنی بازرگانی شهرداری
 • عضوعلی البدل هیئت مدیره سازمان خدمات موتوری
 • عضوکمیسیون معاملات عالی شهرداری
 • عضواصلی کارگروه ایمنی ساختمان
 • عضواصلی کمیسیون معاملات متوسط
 • عضوهیات سه نفره ماده46شرایط عمومی پیمان
 • کارگروه کارشناسی عمرانی وتاسیسات پدافندغیرعامل
 • نماینده شهرداری درشرکت باززنده سازی بافت فرسوده مهربین
 • عضوهیئت مدیره تاکسیرانی 
 • عضوکمیسیسون کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری خمینی شهر
 • عضوکمیسیسون زیباسازی شهرداری

 

 031-33884810  خمینی شهر - میدان نماز - ساختمان شماره 2 شهرداری - طبقه 4 

 

 
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

گزارش تصویری