علیرضا مظاهری (معاونت خدمات شهری)

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

از تاریخ 25/1/1375 در شهرداری خمینی شهر مشغول به کار بوده است.

 

سوابق و فعالیت ها: 

 • از تاریخ 7/2/1381 تا  26/9/1383 به عنوان مسئول محاسبات شهرداری منطقه یک خمینی شهر
 • از تاریخ 26/9/1383  تا 8/4/1388  به عنوان مسئول شهرسازی شهرداری منطقه دو خمینی شهر
 • از تاریخ 8/4/1388  تا  14/8/1389 به عنوان مسئول شهرسازی شهرداری منطقه یک خمینی شهر
 • از تاریخ 14/8/1389  تا   19/2/1390 به عنوان سرپرست معاونت شهرداری منطقه یک خمینی شهر
 • از تاریخ 19/2/1390  تا  18/9/1392 به عنوان معاون شهرداری منطقه یک خمینی شهر
 • از تاریخ 18/9/1392  تا 1/7/1394 به عنوان مدیر شهرداری منطقه سه خمینی شهر
 • از تاریخ 1/7/1394  تا کنون به عنوان مدیر شهرداری منطقه یک  خمینی شهر

 

همچنین ایشان عضو هیئت مدیره سازمان های وابسته به شهرداری به شرح زیر می باشد :

 • عضو اصلی شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر از تاریخ 2/11/1392
 • کارشناس صاحب نظر هیئت مدیره سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی  از تاریخ 31/2/1399  تاکنون
 • عضو اصلی کمیته پدافند غیر عامل از تاریخ 2/7/1399   تاکنون 
 • عضو هیئت مدیره  تعاونی مسکن کارکنان شهرداری خمینی شهر از تاریخ 24/8/1393 تاکنون
 • رئیس کمیسیون معوض و آزادسازی شهرداری منطقه یک خمینی شهر
 • عضو هیئت مدیره و هیئت رئیسه شرکت همفسر گشت اسپادانا
 • استاد دانشگاه

 

شرح وظایف

 • سیاستگذاری،برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت برتامین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان 
 • برنامه ریزی و نظارت بر حفظ بهبود محیط زیست شهر 
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر رفع  تخلفات شهری
 • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر

 

واحد های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری

مسئول امور شهر: مهندس حجت الله کارگران 

 مدیرسیما و منظر فضای سبز: مهندس قاسم قائدی 

 

واحد بازیافت :

مهندس محسن حاج ابراهیمی 

مهندس رضا برخذی دبیر کمسیون بند20وبند14، ماده 55 شهرداری 

 

واحد اجرائیات:

حمید رضا خسروی 

 

 031-33884819  خمینی شهر - میدان نماز - ساختمان شماره 2 شهرداری - طبقه 3

گزارش تصویری