مهدی قمی فرد - مسئولیت کارگزینی

از سال 1388

فوق لیسانس مدیریت صنعتی 

 

شرح وظایف:

 • انجام امور مربوط به : ارتقاء گروه - ارتقاء شغلی ( سطح ارشد ، خبره ، عالی )
 • برقراری و حذف عائله مندی و اولاد -
 • ارزشیابی سالیانه پرسنلی -
 • بازنشستگی پرسنلی -
 • تهیه گزارشات مربوط به ورود و خروج پرسنلی -
 • تهیه معرفی نامه و ضمانت نامه بانکی -
 • انتصاب کارکنان به سمتها و پستهای سازمانی -
 • اعمال مدرک تحصیلی -
 • استعلام مربوط به انتصابها - مامورین به شهرداری - مامورین از شهرداری -
 • تهیه کارکرد ماهیانه و ارسال به امورمالی برای پرداخت حقوق و مزایا -
 • مکاتبات با مراجع ذیربط -
 • تهیه آمار و اطلاعات درخواستی -
 • صدور احکام افزایش حقوق سالیانه شرکت در جلسات اداره کار و سازمان تامین اجتماعی به منظور دفاع از حق و حقوق شهرداری و کارکنان -
 • اصلاح عناوین شغلی کارگران در لیستهای ارسالی به بیمه تامین اجتماعی برای اعمال سختی کار مشاغل مربوطه -
 • تشکیل پرونده نیروهای ایثارگر شرکتی و ارسال به استانداری برای استخدام در شهرداری -
 • تشکیل جلسات کمیته انضباط کار کارگران شهرداری و سازمانهای وابسته -
 • تشکیل کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی 

 

 031-33641014  خمینی شهر - میدان قدس - ساختمان مرکزی شهرداری - طبقه همکف 

گزارش تصویری