سید محمدهادی موسوی

(معاون فرهنگی اجتماعی و رییس سازمان)

کارشناس ارشد حقوق     

 

 

اطلاعات شغلی:

1          معاون شهرداری اردستان      از سال 1381  تا   1388

2          شهردار اردستان     دو دوره

3          معاون فرهنگی اجتماعی  و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر

 

 031-33675615  خمینی شهر - میدان شهدا - خیابان مدرس - کوچه 14 - خانه تاریخی مجیر

گزارش تصویری