روح اله راشدفر

(مدیر سازمان حمل و نقل و بار و مسافر)

مهندسی فناوری اطلاعات IT 

 

 

سوابق و فعالیت ها

 • معاونت فنی و معاون سازمان اتوبوسرانی از سال 85 تا 92
 • مدیرعامل سازمان تاکسیرانی  از سال 93 تا 96
 • مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی خمینی شهر وحومه از سال 96 تا 99
 • سرپرست سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری خمینی شهر از سال 1399 تا کنون 

 

شرح وظایف

 • مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی مسافر.
 • مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار شهری از قبیل شناسایی، ساماندهی و نظارت بر سامانه‌های حمل و نقل بار، صدور باربرگ و اعمال ضوابط ایمنی و حفاظت بویژه برای بارهای خطرناک.
 • مدیریت ساخت، توسعه، بهره‌برداری و نگهداری پایانه‌های مسافری شهری و پایانه‌ها و مراکز عمده بار (باراندازها).
 • مدیریت ساخت، توسعه و نگهداری پایانه‌های مسافری برون شهری.
 • جمع‌آوری آمار و اطلاعات مرتبط با حمل و نقل عمومی بار و مسافر و تحلیل و پایش مستمر آن.
 • مدیریت ایجاد، توسعه، نگهداشت و بهسازی زیرساخت‌های مورد نیاز و مرتبط با حمل و نقل عمومی بار و مسافر و تأسیسات و تجهیزات مرتبط با آن از قبیل خطوط حمل و نقل عمومی مسافر، ناوگان بار و مسافر و ایستگاه‌ها، علائم و تجهیزات ایمنی مرتبط و سامانه های هوشمند حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 • مطالعه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی مرتبط با توسعه، ساماندهی و ارتقای شاخص‌های سامانه‌های حمل و نقل عمومی بار و مسافر در چارچوب مطالعات جامع حمل و نقل و مطالعات بار شهری، از قبیل مدیریت یکپارچه سامانه‌ها و فعالان و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، بهبود ایمنی و نظم تردد، توسعه و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی مسافر و پوشش بهینه آنها، نحوه توزیع ناوگان مسافر در خطوط و سرفاصله زمانی اعزام ناوگان، ایجاد محدودیت زمانی و مکانی برای فعالیت ناوگان باری، ساماندهی و جانمایی ایستگاه‌ها و پایانه‌های مسافری شهری و برون‌شهری و پایانه‌ها و مراکز عمده بار (باراندازها) و سامانه‌های هوشمند حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 • مدیریت اجرای طرح‌های توسعه و بهبود سامانه‌های حمل و نقل عمومی مسافر و تسهیلات ترافیکی و مرتبط با آن با رویکرد تردد ایمن و آسان افراد سالمند و افراد کم توان حسی-حرکتی و دارای معلولیت.
 • مدیریت اجرای طرح‌های مرتبط با کاهش آلاینده‌های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 • بررسی و پیشنهاد نرخ حمل و نقل عمومی بار و مسافر و تعیین شیوه اخذ آن با اولویت استفاده از روش‌های نوین.
 • استفاده از بخش خصوصی و تعاونی در ایجاد، توسعه، بهره‌برداری، نوسازی و مدیریت سامانه‌های حمل و نقل عمومی بار و مسافر از طریق طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، خرید خدمت و واگذاری بهره‌برداری تمام یا بخشی از امور مرتبط.
 • صدور، تمدید و لغو پروانه بهره‌برداری و رتبه‌بندی شرکت‌های تعاونی و خصوصی حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 • صدور، تمدید و لغو پروانه بهره‌برداری واحدهای تجاری، اداری یا صنفی فعال و کارگزاران در حمل و نقل بار.
 • صدور، تمدید و لغو پروانه اشتغال رانندگان و راهبران ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 • صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت برای ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 • مطالعه و اجرای طرح‌های مرتبط با افزایش سطح مهارت‌های شغلی و فرهنگ ترافیک رانندگان و سایر فعالان بخش تعاونی و خصوصی حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 • مدیریت اجرای طرح‌های ایجاد، توسعه و بهبود پدافند غیرعامل در سامانه‌های حمل و نقل عمومی بار و مسافر.

 

 031-33584818                       خمینی شهر -میدان نماز - ساختمان اداری شماره 2 شهرداری - طبقه دوم

گزارش تصویری