نادر کاوه ای (مدیرعامل خدمات موتوری)

لیسانس مدیریت صنعتی

 

 

 

سوابق شهرداری 

مدیریت خدمات موتوری شهرداری

 

 

 

شرح وظایف 

هماهنگی و انجام برنامه ریزیهای لازم جهت تعمین ماشین آلات مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری

 

 

 031-33584818                       خمینی شهر -میدان نماز - ساختمان اداری شماره 2 شهرداری - طبقه اول

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید