• آدرس :خمینی شهر، میدان قدس، ساختمان مرکزی شهرداری

  •  
  • تلفن :03133646101-3

  •  
  • کد پستی :8413616181-3

  •  
  • پست الکترونیک :info@komeinishahr.ir

گزارش تصویری