تاریخچه انتخابات انجمن ها و شوراهای شهر در سده، همایونشهر و خمینی شهر


در سال 1285 ه.ش انقلاب مشروطیت به پیروزی رسید. از آن پس مردم حق رای پیدا کردند و نمایندگان ملت درصدد تدوین قوانین برای اداره کشور و پایان بخشیدن به وضعیت نابسامان آن زمان شدند.
از جمله این قوانین قانونی مشتمل بر پنج فصل و یکصد و هشت ماده تحت عنوان قانون بلدیه به منظور مشارکت مردم در اداره شهرها بود که به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی آن زمان رسید. ، تشکیل انجمن بلدیه در قانون بلدیه پیش بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند ولی زنان حق رای نداشتند! اختیارات انجمن مذکور در قانون وسیع در نظر گرفته شده بود و ریاست اداره بلدیه به عهده رییس انجمن بلدیه بود که از طریق رای گیری بین اعضا و کسب رای اکثریت مشخص می شد و با عنوان "کلانتر" مشغول به کار می شد.
پس از کودتای 1299 اداره بلدیه از حالت انجمن شهری خارج و وابسته به دولت شد. سال 1309 نقطه عطفی در تاریخ بلدیه محسوب می‌شود زیرا قانون بلدیه قبلی ملغی و قانون دیگری جایگزین آن گردید. انجمن بلدیه و تشکیلات بلدیه با وظایف و تعاریف جدیدی روبه‌ رو شد. با قانون جدید ریاست بلدیه را وزارت کشور (وزارت داخله) منصوب می‌نمود و انجمن بلدیه استقلال خود را از دست داده به عنوان بازوی کمکی دولت در اجرای طرح هایش عهده‌دار امور شد.
تشکیل انجمن بلدیه سده
وجود سندی از سال 1308، حکایت از درخواست کتبی اهالی سده برای تشکیل انجمن بلدیه دارد. انجمن مذکور در سده حدود 20 سال پس از تصویب قانون اولیه یعنی سال 1311 با تاسیس بلدیه سده شکل گرفت.
از جمله وظایف بلدیه رسیدگی به مشکلات معیشتی،بهداشتی و رفاهی مردم مانند تنظیم نرخ ارزاق، مرمت کوچه ها و خیابان ها و اقدامات بهداشتی و درمانی بود. اسنادی مربوط به سال 1314 نشان می دهد که انجمن بلدیه افراد نیازمند را به حکیمان شهر وداروخانه معرفی می کرده اند تابه حساب شهرداری مورد درمان قرار گیرند.پس از تشکیل بلدیه در سده در سال 1310 و شروع به کار آن از سال 1311 انجمن بلدیه درسده تشکیل شد که هفت نفر عضو داشت وتقریبا هر دو نفر از یک محله بودند. ریاست اولین انجمن بلدیه سده را "سید علی آقا میرعنایتی" به عهده داشت و اولین انجمن بلدیه سده فردی به نام "حبیب ا... خان وفایی" را به عنوان اولین شهردار شهر برگزیدند که سال های زیادی در این سمت باقی ماند.
شوراهای اسلامی شهروروستا
اولین دوره انتخابات شوراها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با اجرایی شدن قانون شوراها در سال 1377 برگزار شد و مردم استقبال وسیعی از دخالت در سرنوشت خود نمودند.دراولین دور انتخابات شوراهای اسلامی شهرخمینی شهر7نفربا انتخاب مردم به شورای شهرخمینی شهر راه یافتند ومرحوم رضا صهری را به عنوان اولین رییس شورای شهرخمینی شهر انتخاب کردند.

گزارش تصویری