اسامی کمیسیون بودجه و برنامه (سال دوم شورای ششم)

 

  • اصغر خوش اخلاق       کارشناسی ارشد محیط زیست                                                                                        
  • منیژه مردانی   کارشناسی ارشد مدیریت

  • زهرا حاج هاشمی کارشناسی راهنمایی و مشاوره

 

  • قدمعلی ابراهیمی نیا    کارشناسی راهنمایی و مشاوره

 

  • سید حسن دیباج   کارشناسی مهندسی شبکه کامپیوتری
  • مرتضی سالمی کارشناسی ارشد نهج البلاغه

  • محمد آقایی  کارشناس اقتصاد و  کارشناسی ارشد روانشناسی (عمومی)

گزارش تصویری