اسامی اعضای شورا دوره اول

 

 •  مهرالسادات حسنی  ( سطح 2 حوزه )
 • سید رضا صهری   (  علوم اسلامی دیپلم )
 • فریدون الهیاری  (  دکترای تاریخ  )
 • حمید عشقی ( لیسانس اقتصاد)
 • محمد باقر رضایی (  فوق لیسانس مدیریت صنعتی  )
 • عبداله کیانی ( لیسانس مدیریت دولتی  )
 • احمد لطفی   ( دیپلم   )
 • سید محمد باقر احمدی ( دیپلم )

 ( علی البدل اول که بجای مرحوم سید رضا صهری  عضو شورا شد .)

 

 

اسامی اعضای شورا دوره دوم

 

 • فریدون الهیاری  ( دکتری تاریخ  )
 • عبداله کیانی  ( لیسانس مدیریت دولتی  )
 • سید علی صالح درخشان  ( لیسانس )
 • سید غفار موسوی نژاد  ( لیسانس )
 • سید احمد میردامادی  ( مدرک حوزوی )
 • نعمت اله طاهری ( حاج ابوطالب )  ( تصدیق )
 • سید محمد موسوی  ( لیسانس )
 • جواد جعفری ( لیسانس )

 ( علی البدل اول  که بجای آقای کیانی عضو شورا شد .)

 

 

 

اسامی اعضای شورای دوره سوم

 

 • حسین غفوری  ( فوق لیسانس )
 • سید امیر صدر صهری  ( لیسانس )
 • حسن حیدری  ( فوق دیپلم )
 • قنبر علی خلیلی  ( لیسانس )
 • مجتبی صالحی  ( لیسانس )
 • دکتر اسداله کریمی  ( دکتری )

دکتر رضا سرائیان  ( دکتری )

 

 

اسامی اعضای شورای دوره چهارم

 

 • سید علی صالح درخشان ( لیسانس )
 • عبداله کیانی ( لیسانس )
 • محمود هارونی  ( لیسانس )
 • بهروز هارونی  ( لیسانس)
 • الهام ستاره  ( دانشجوی دکتری )
 • حسن املایی  ( لیسانس )
 • فرشته پریشانی  ( سطح 2 حوزه )
 • حسن صالحی  ( فوق  لیسانس )
 • حسین رحیمی (  فوق لیسانس )
 • محمد علی پور شریعت  ( لیسانس )
 • علی شجاعی  ( دکتری )
 • قنبر علی خلیلی ( لیسانس )
 • فاطمه  حیدری فر  ( لیسانس  )

 

 

 

اسامی اعضای شورای دوره پنجم

 • عبداله کیانی
 • عبدالرضا عباسی
 • حسین غفوری
 • حسین رحیمی
 • منیژه مردانی
 • محمدعلی پورشریعت
 • داوود وطنخواه
 • اکبر حاج حیدری
 • امیر لطفی

 

اسامی اعضای شورای دوره ششم

 

 • قدمعلی ابراهیمی نیا
 • منیژه مردانی
 • زهرا حاج هاشمی
 • اصغر خوش اخلاق
 • محسن صادقی
 • حسن دیباج
 • الهه شیروی
 • محمد آقایی
 • مرتضی سالمی

گزارش تصویری