rel_photo
  • 1403/02/17 - 13:00
  • - تعداد بازدید: 330
  • - تعداد بازدیدکننده: 323
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

جشن بزرگ‌ «خداقوت کارگر» ویژه کارگران زحمتکش شهرداری خمینی شهر

❇️ جشن بزرگ‌ «خداقوت کارگر» ویژه کارگران زحمتکش شهرداری خمینی شهر 
 
✳️ چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مکان باغ بانوان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر برگزار گردید.
 
روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر
 
 جشن بزرگ‌ «خداقوت کارگر» ویژه کارگران زحمتکش شهرداری خمینی شهر  جشن بزرگ‌ «خداقوت کارگر» ویژه کارگران زحمتکش شهرداری خمینی شهر  جشن بزرگ‌ «خداقوت کارگر» ویژه کارگران زحمتکش شهرداری خمینی شهر  جشن بزرگ‌ «خداقوت کارگر» ویژه کارگران زحمتکش شهرداری خمینی شهر  جشن بزرگ‌ «خداقوت کارگر» ویژه کارگران زحمتکش شهرداری خمینی شهر
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

گزارش تصویری