اسامی گلزارهای شهدای خمینی شهر

آرامگاه های خمینی شهر

 
ردیف نام مزار تعداد شهدا
1 سیدمحمد 583
2 دهنو 153
3 مصطفویه 130
4 درب سید 127
5 کوشک 93
6 آدریان 87
7 اصغرآباد 74
8 اندآن 56
9 هرستان 47
10 جوی آباد 30
11 امام محمدباقر 18
12 قلعه امیریه 10
13 باجی 8
14 تیرانچی 15
15 پلارت 16
16 امین آباد 6
17 گاردر 3

گزارش تصویری