لیست مراکز خدماتی شهرداری منطقه یک به شرح زیر می باشد:

 

  • تالار الماس شهر ( بلوار آزادگان )
  • تالار و استخر شاهین ( خیابان شریعتی شمالی )
  • مرکز معاینه فنی خودرو ( بلوار آزادگان )