مراکز تاریخی این منطقه به صورت زیر می باشد:

خانه ی تاریخی زهتاب خوزان

خانه تاریخی مجیر
مجموعه حمامهای اندوان
مسجد ملا محسن
حسینیه باولگان
برج کبوتر بوستان مهر
مسجد جامع خوزان  
خانه تاریخی میردامادی
خانه تاریخی غضنفری
تالار تاریخی حاج رحیم ( کوشکباج )