مزایده

مزایده

مزایده

  آگهي تجديد مزايده (چاپ اول/چاپ دوم):

شهرداري خميني شهر در نظر داردمزايده جايگاه CNG عماد سيادت  به شماره ۵۰۰۱۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۱۳  را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

تاريخ انتشار فراخوان:      ۱۴۰۱٫۶٫۱۴

مهلت  بازديد فراخوان  :   ۱۴۰۱٫۶٫۲۷

مهلت ارسال پيشنهادات:   ۱۴۰۱٫۷٫۶

زمان بازگشايي پاكت ها:    ۱۴۰۱٫۷٫۷

 نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند مزايده : ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي 

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :خيني شهر ميدان قدس شهرداري مركزي ۳۳۶۴۱۴۱۵

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *