مزایده

مزایده

مزایده

 شهرداري خميني شهر در نظر دارد با توجه به موافقت شوراي اسلامي شهر(مصوبه شماره ۱۱۵۹-۴۹ /ش مورخ ۹۹٫۱۲٫۱۴) بهره برداري و نگهداشت (اجاره) جايگاه هاي CNG ذيل را به مدت يكسال از طريق برگزاري مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي واجد شرايط كه داراي مجوز معتبراز شركت ملي پالايش و پخش فراوردهاي نفتي ايران وتجربه مفيد وتخصص لازم مي باشند طبق شرح خدمات و شرائط عمومي و خصوصي  واگذار نمايد.

 رديف  نام جايگاهقيمت پايه اجاره ماهيانه (ريال)مبلغ سپرده شركت در مزايده(ريال)
۱جايگاه منظريه۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲جايگاه حافظ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰                              52.800.000                                  
*جمع كل ساليانه۷٫۶۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰۳۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ريال

الف شرايط شركت كنندگان :

۱- رعايت قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت و شهرداريها در معاملات دولتي و شهرداريها
۲- داراي مجوز معتبر و لازم از مراجع ذيصلاح و صلاحيت فني از شركت ملي پالايش وپخش
 فراوردهاي نفتي ايران باشد.
۳- داراي توان مالي ارائه ۵% مبلغ اجاره بهاء(۳۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰ريال ) جهت شركت در مزايده و
  مبلغ 8.000.000.000 ريال جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز مبلغ مربوطه به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۱۰۲۰۰۱ نزد بانك ملي شعبه خميني شهر بنام شهرداري خميني شهر باشد .

۴- هر دو جايگاه يكجا و به يك شركت واگذارمي گردد

ب: نحوه شركت در مزايده :

۱- متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت اخذ فرم درخواست ، مشخصات فني و ديگر مدارك مربوطه تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰٫۳٫۱۳به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند .

۲- متقاضيان بايد پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۷طبق مدارك دريافت شده (موضوع بند يك) در دو پاكت جداگانه (الف و ب )لاك و مهر شده در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند .

پاكت الف : محتوي مدارك مربوطه (كه كلاَ بايد به امضا و مهر شركت كننده برسد )و اصل اوراق سپرده (فيش بانكي يا ضمانت بانكي )

پاكت ب : محتوي پيشنهاد پيمانكار (با توجه به فرم پيشنهاد قيمت )كه با عدد و حروف خوانا نوشته شده و به امضا و مهر پيمانكار رسيده باشد .

۳- پيشنهادات رسيده در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۸دركميسيون عالي معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد حضور پيشنهاد دهنده و يا نماينده آن با هماهنگي قبلي دركميسيون بلا مانع است .

۴- كميسون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي مزايده رسيده و يا مبهم يا مخدوش يا مشروط باشد ترتيب اثر نخواهد داد كميسيون حداكثر ظرف مدت يك هفته پيشنهادات را بررسي و نتيجه را اعلام خواهد كرد.

۵- سپرده نفرات اول و دوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداري باقي خواهد ماند چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي شهرداري ظرف مدت يك هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمايد در اين صورت سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداري ضبط  خواهد شد . برنده مزايده در هنگام عقد قرارداد بايد مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال را به عنوان ضمانتنامه بانكي و يا سپرده نقدي به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۱۱۰۲۰۰۱ شهرداري نزد بانك ملي خميني شهر واريز و رسيد آنرا به شهرداري تسليم نمايد.

۶- كليه كسورات قانوني نظير : ماليات ، بيمه ، عوارض و هزينه انتشار آگهي و غيره به عهده برنده مزايده مي باشد.
۷- ساير اطلاعات وجزييات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *