آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شهرداري خميني شهردر نظردارد با توجه به مصوبه شماره  694-49/ش مورخ  99.7.27 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش تعداد سه قطعه زمين با كاربري مسكوني به شرح جدول ذيل از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد.  

رديفكاربريشماره قطعهمساحت-مترمربعآدرسقيمت پايه هر متر مربع (ريال)۵% سپرده واريزي شركت درمزايده(ريال)
۱ مسكوني۱۳۰ 180.80 بلوار پاسداران شرقي ،تفكيكي شرق ترمينال۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰۶۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ مسكوني۲۹۰ 134.30 بلوار پاسداران شرقي ،تفكيكي شرق ترمينال۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰۵۰۳٫۶۲۵٫۰۰۰
۳ مسكوني۴۸۱ 182.90 بلوار پاسداران شرقي ،تفكيكي شرق ترمينال۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۶۴۰٫۱۵۰٫۰۰۰

الف شرايط شركت كنندگان :

  رعايت آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي و  قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت و شهرداريها در معاملات دولتي و شهرداريها 

داراي توان مالي ارائه ۵% مبلغ پايه فروش جهت شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز مبلغ مربوطه به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۱۰۲۰۰۱ نزد بانك ملي شعبه خميني شهر بنام شهرداري

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *