اخبار

اخبار

۳ هفته پیش
مدیریت

مزایده

 شهرداري خميني شهر در نظر دارد با توجه به موافقت شوراي اسلامي شهر(مصوبه شماره ۱۱۵۹-۴۹ /ش مورخ ۹۹٫۱۲٫۱۴) بهره برداري و نگهداشت (اجاره) جايگاه هاي CNG ذيل را به مدت يكسال از طريق برگزاري مزايده به اشخاص حقوقي و ادامه مطلب

۳ هفته پیش
مدیریت

مناقصه

  آگهي مناقصه (چاپ اول/چاپ دوم): شهرداري خميني شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه ها با مشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد:  موضوع مناقصه ها:  ۱- لوله گذاري و اجراي آبياري تحت فشار در سطح شهر -مبلغ اوليه ادامه مطلب

۳ هفته پیش
۳ هفته پیش
مدیریت

مناقصه

        آگهي مناقصه (چاپ اول/چاپ دوم): شهرداري خميني شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه ها با مشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد:  موضوع مناقصه ها:  ۱- لوله گذاري و اجراي آبياري تحت فشار در سطح شهر -مبلغ ادامه مطلب

۴ هفته پیش
مدیریت

مزایده

  آگهي تجديد مزايده(چاپ اول/چاپ دوم): شهرداري خميني شهر در نظر داردنسبت به انجام مزايده  با مشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد:  موضوع مزايده : اجاره جايگاههاي CNG منظريه و حافظ بمدت يك سال  – مبلغ پايه ماهيانه :  638.000.000 ريال  -مبلغ سپرده شركت در ادامه مطلب

۱ ماه پیش
مدیریت

مزایده

  آگهي مناقصه (چاپ اول/چاپ دوم): شهرداري خميني شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد:  موضوع مناقصه : تهيه و اجراي گاباري بلوار شهيد سردار سليماني -مبلغ اوليه اعتبار:۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال -مبلغ ادامه مطلب

۲ ماه پیش
۲ ماه پیش
۲ ماه پیش
۳ ماه پیش
۴ ماه پیش
مدیریت

مزایده

شهرداري خميني شهردر نظردارد با توجه به مصوبه شماره  1076-49/ش مورخ  99.11.25 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش تعداد ۲قطعه زمين با كاربري مسكوني به شرح جدول ذيل از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد.   رديف ادامه مطلب

۴ ماه پیش
مدیریت

مزایده

شهرداري خميني شهردر نظردارد با توجه به مصوبه شماره  1063-49/ش مورخ  99.11.25 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش تعداد يك قطعه زمين با كاربري مسكوني به شرح جدول ذيل از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد.   ادامه مطلب

۴ ماه پیش
مدیریت

مزایده

شهرداري خميني شهردر نظردارد با توجه به مصوبه شماره  694-49/ش مورخ  99.7.27 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش تعداد سه قطعه زمين با كاربري مسكوني به شرح جدول ذيل از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد.   ادامه مطلب

۴ ماه پیش
مدیریت

مزایده

آگهي مزايده  (چاپ.  اول/چاپ دوم):  شهرداري خميني شهر در نظر داردتعداد۳ پلاك زمين مسكوني را از طريق  مزايده بفروش برساند   -مهلت ارائه پيشنهادهاي مزايده: پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ 99.12.19 -محل دريافت اسناد:امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني شهر -محل ادامه مطلب

۴ ماه پیش
مدیریت

مزایده

آگهي مزايده  (چاپ.  اول/چاپ دوم):  شهرداري خميني شهر در نظر دارد تعداد 1 پلاك زمين مسكوني را از طريق  مزايده بفروش برساند   -مهلت ارائه پيشنهادهاي مزايده: پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ 99.12.19 -محل دريافت اسناد:امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني شهر ادامه مطلب

۴ ماه پیش
مدیریت

مزایده

آگهي مزايده  (چاپ.  اول/چاپ دوم):  شهرداري خميني شهر در نظر داردتعداد۲پلاك زمين مسكوني را از طريق  مزايده بفروش برساند   -مهلت ارائه پيشنهادهاي مزايده: پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ 99.12.19 -محل دريافت اسناد:امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني شهر -محل ارائه ادامه مطلب

۴ ماه پیش
۴ ماه پیش
مدیریت

مزایده

شهرداري خميني شهردر نظردارد با توجه به مصوبه شماره ۹۹۸-۴۹/ش مورخ 99.11.5شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش تعداد ۱۸ واحد تجاري از مجتمع كاروان دوشنبه بازار به شرح جدول ذيل از طريق آگهي مزايده عمومي ادامه مطلب

۴ ماه پیش
مدیریت

مزایده

آگهي مزايده  (چاپ.  اول/چاپ دوم):  شهرداري خميني شهر در نظر دارد تعدادي از واحد هاي تجاري دوشنبه بازار را طريق  مزايده بفروش برساند   -مهلت ارائه پيشنهادهاي مزايده: پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99.12.12 -محل دريافت اسناد:امور قراردادهاي ادامه مطلب

۴ ماه پیش
۴ ماه پیش
۴ ماه پیش
مدیریت

افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری

با حضور معاون عمرانی استانداری اصفهانپارک سلامت آندان، بلوار پروفسور میردامادی و بلوار باغبان افتتاح شد. با حضور مهندس غلامی معاون عمرانی استانداری ، دکتر الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان ، حجت‌الاسلام ادامه مطلب

۵ ماه پیش
مدیریت

قائمیه در مسیر توسعه

ویژه نامه عمرانی محله قائمیه منتشر شد

۵ ماه پیش
۵ ماه پیش
۵ ماه پیش
مدیریت

مزایده

شهرداري خميني شهر در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره  ۶۹۴-۴۹/ش مورخ  ۹۹٫۷٫۲۷ شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش تعداد سه قطعه زمين با كاربري مسكوني به شرح جدول ذيل از طريق آگهي مزايده اقدام ادامه مطلب

۵ ماه پیش
مدیریت

جلسه کمیته فضاسازی ومدیریت شهری ستاد دهه فجر

کمیته فضاسازی و مدیریت شهری ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی تشکیل گردید.

۵ ماه پیش
مدیریت

فراخوان جشنواره دکلمه خوانی ویژه دهه فجر

جشنواره دکلمه خوانی با موضوعات کشور عزیزمان ایران، ایثار و شهادت و انقلاب اسلامی

۵ ماه پیش
۵ ماه پیش
مدیریت

ششمین نشست خبری بااعضای شورا وشهردار

ششمین نشست فعالان فضای مجازی با اعضای شورای شهر و شهردار

۵ ماه پیش
۵ ماه پیش
مدیریت

لوله گذاری شبکه فشارقوی فضای سبز

عملیات لوله گذاری شبکه فشارقوی فضای سبز حدفاصل میدان هفت برادران به بلوار سیداشرف به همت مدیریت فضای سبز اجرا گردید.

۵ ماه پیش
۶ ماه پیش
مدیریت

لوله گذاری فضای سبز فازدوم بلوارمرکزی

عملیات لوله گذاری فشار قوی فضای سبز فاز دوم بلوار مرکزی اجرا گردید.

۶ ماه پیش
مدیریت

آتش نشانان خمینی شهری درخشیدند

آتش نشانان خمینی شهری در اطفای حادثه آتش سوزی تانکر بنزین با جان فشانی و فداکاری توانستد مانع از بروز هرگونه حادثه ای شوند.

۶ ماه پیش
مدیریت

بازدید میدانی از بلوار شهدای خوزان

شهردار و اعضای شورای شهر به همراه روسا و معاونین ادارات برق و گاز شهرستان از پروژه در حال احداث بلوار شهدای خوزان بازدید کردند. در این بازدید موضوع هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای ادامه مطلب

۶ ماه پیش
مدیریت

مزایده

شهرداري خميني شهردر نظردارد با توجه به مصوبه شماره  694-49/ش مورخ  99.7.27 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش تعداد سه قطعه زمين با كاربري مسكوني به شرح جدول ذيل از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد.   ادامه مطلب

۶ ماه پیش
مدیریت

مزایده

شهرداري خميني شهر در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره ۶۶۵-۴۹/ش مورخ ۹۹٫۷٫۲۱شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش حدود ۱۰۰ تن چوب كاج با قيمت پايه ۲۲٫۰۰۰ ريال به ازاي هر كيلوگرم از ادامه مطلب

۶ ماه پیش
۶ ماه پیش
مدیریت

تجدید مزایده

  آگهي تجديد مزايده  (چاپ.  اول/چاپ دوم):  شهرداري خميني شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده  بامشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد:  موضوع مزايده : فروش  چوب  خشك و مصالحي -مهلت ارائه پيشنهادهاي مزايده:پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ  99.10.15 -محل دريافت اسناد:امور قراردادهاي شهرداري ادامه مطلب

۶ ماه پیش
مدیریت

مزایده

  آگهي مزايده  (چاپ.  اول/چاپ دوم):  شهرداري خميني شهر در نظر داردتعدادي پلاك مسكوني از طريق آگهي مزايده بفروش برساند   -مهلت ارائه پيشنهادهاي مزايده: پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 99.10.15 -محل دريافت اسناد:امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني شهر ادامه مطلب

۶ ماه پیش
مدیریت

آغاز عملیات عمرانی در بلوار حافظ

عملیات عمرانی و زیر سازی در بلوار حافظ منطقه دوشاخ آغاز شد.

۶ ماه پیش
مدیریت

عملیات لوله گذاری فاز دوم بلوار آیت الله احمدی

عملیات لوله گذاری و نصب شبکه آب فضای سبز فاز دوم بلوار آیت الله احمدی

۶ ماه پیش
مدیریت

پارک اختصاصی معلولین احداث میشود

شهردار خمینی شهر از آغاز عملیات احداث پارک اختصاصی معلولین خبر داد.علی اصغر حاج حیدری در این باره گفت: در روزهای آینده کلنگ پارک اختصاصی معلولین در پارک ساحلی به زمین می خورد.وی افزود: این ادامه مطلب

۷ ماه پیش
مدیریت

خیابان چهل روزه

جاده می پیچد و چند پسر دوچرخه سوار از پسِ پیچ بعدی نمایان می شوند و مثل برق از کنارمان می گذرند. اگرچه تمام توانشان را روی رکاب پیاده می کنند اما گویی حریف این ادامه مطلب