سوال های متداول منطقه چهار

سوال های متداول منطقه چهار 

آیین نامه

آیین نامه منطقه چهار

بخشنامه

بخشنامه منطقه چهار

پیام مدیر منطقه چهار
پیام مدیر منطقه چهار

مدیر منطقه چهار : آقاي مهندس سعيد تقي پور
- متولد 1349 – اصفهان

سخن مدير:

در دنياي گسترده ارتباطات امروز ( اينترنت) با اين سايت مي توانيم اقدامي موثر براي معرفي مطلوبتر كليه اقدامات صورت گرفته و در دست اقدام منطقه و ارايه خدمت بهتر به همشهريان عزيز داشته باشيم و عزمي راسخ داريم تا با آنچه در توان ماست در بهسازي و بهبود وضعيت شهري تا جايي كه قانون مجاز مي داند در خدمت به مردم شايسته ، فرهيخته و قدر شناس گام برداريم.اميدوارم در سايه توجهات الهي و حمايت شهردار محترم ، مسوولين و همراهي و همدلي شما همشهريان مهربان و دلسوز در آينده شاهد خدمات بيشتر و بهتر در منطقه باشيم.لذا مي طلبد مردم با پرداخت بموقع عوارض هميار شهرداري در ارايه خدمات و توسعه ي طرحهاي زير ساختي ، عمراني و خدماتي شهر خود باشند.

 

سوابق علمي و تحصيلي :
- كاردان راهسازي- دانشگاه شهيد صدوقي يزد
- كارشناسي عمران- دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
- گواهي دوره عالي ( ارشد) مديريت اجرايي MBA
سوابق سازماني و اداري :
- مسوول واحد اماني شهرداري خميني شهر
- سرپرست معاونت عمران شهرداري خميني شهر
- معاونت شهرداري منطقه دوخميني شهر
- سرپرست شهرداري منطقه دو خميني شهر
- مسوول امور قراردادهاي شهرداري خميني شهر
- مسوول امور قراردادهاي سازمان خدمات موتوري شهرداري خميني شهر
- مسوول امور قراردادهاي سازمان رفاهي تفريحي شهرداري خميني شهر
- عضو شوراي سازمان خدمات موتوري شهرداري خميني شهر
- از سال 1392 تا كنون شهردار منطقه چهار خميني شهر


- سوابق اجرايي :
- عضو سازمان نظام مهندسي استان اصفهان ( پايه يك عمران)
- عضو انجمن مهندسين عمران استان اصفهان
- عضو انجمن بتن ايران
- ناظر و مشاور شركت راه و ساختمان آرويز اصفهان
- ناظر و مشاور شركت راه و ساختمان وركيان اصفهان
- طراح ، ناظر و مشاور دفتر فني و مهندسي بهساز
سوابق آموزشي :
- تدريس به صورت پاره وقت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
- گذراندن بيش از 1500 ساعت آموزش هاي مديريت شهري و عمراني
مهارت هاي تخصصي رايانه اي :
- آشنايي با محاسبان ساختمان و تهيه دفترچه محاسبات با نرم افزار هاي ETABS,SAFES
- آشنايي با اصول مديريت پروژه
- آشنايي با اصول مستند سازي پروژه هاي عمراني
- آشنايي با امور پيمانها
- گذراندن دوره icdl

سوابق متفرقه :
- مسوول شوراي ورزشي منطقه جوي آباد جديد
- عضو معتمدين محلي منطقه جوي آباد جديد
- عضو فعال بسيج پايگاه شهيد باهنر شهرداري خميني شهر
- سابقه حضور در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل

این قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده است

قالب جدید سایت را چگونه ارزیابی میکنید؟
Captcha
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102