آیین نامه

آیین نامه منطقه سه

سوال های متداول منطقه سه

سوال های متداول منطقه سه

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات منطقه سه

بخشنامه

بخشنامه منطقه سه

پیام مدیر منطقه سه
پیام مدیر منطقه سه

 

مدیر : آقای رضا شیرانی
سال تولد : 1348
سوابق شغلی :
- مسئول فضای سبز
- مسئول امور شهری
- مسئول محاسبات
- مسئول شهرسازی
- معاون منطقه 2
- مدیر مناطق 2 و 3


پیام شهردار منطقه 3
با عرض سلام و ادب خدمت شهروندان عزیز و گرامی ساکن در محدوده منطقه سه خمینی شهر
شهرداری خمینی شهر طی 6 سال گذشته با دید خمینی شهر واحد ، تعداد زیادی پروژه خدماتی عمرانی و فرهنگی در سطح منطقه سه اجرا نموده و تعدادی نیز در دست اجرا می باشد.
این اقدامات امکان پذیر نبود مگر با همراهی و کمک شهروندان گرامی در پرداخت دیون خود به شهرداری.
ضمن تقدیر و تشکر فراوان از شهروندان محترم ، جهت ارائه خدمات بهتر و شهری آبادتر همیاری و کمک بیشتر عزیزان را طلب می نمائیم.

با تشکر
رضا شیرانی

این قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده است

قالب جدید سایت را چگونه ارزیابی میکنید؟
Captcha
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102