سوال های متداول منطقه دو

سوال های متداول منطقه دو  سوال های متداول منطقه دو  سوال های متداول منطقه دو  سوال های متداول منطقه دو  سوال های متداول منطقه دو  سوال های متداول منطقه دو  

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات منطقه دو

آیین نامه

آیین نامه

بخشنامه

بخشنامه منطقه دو

مدیر منطقه دو
مدیر منطقه دو

مهندس سعید حاج هاشمی

دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری

سوابق کاری : مسئول واحد طراحی ،معاون شهرسازی،مدیر منطقه یک و مدیر منطقه دو

سخن مدیر منطقه

شهرداری خمینی شهر طی چند سال اخیر با اجرای صدها پروژه عمرانی و فرهنگی شامل احداث میادین ، بلوارها، پارک ها، مناطق گردشگری، ساختمانهای عمومی، پیاده رو سازی ها و برگزاری جشن ها و مراسمات گوناگون، خدمات چشمگیری را به شهروندان فهیم و قدرشناس ارایه نموده است.به گونه ای که در شرایط سخت اقتصادی و تحریم ها، سرآمد شهرداری ها کشور شده استولذا جای آن دارد که شهروندان محترم از کمیت و کیفیت کارهای اجرا شده اطلاع کافی داشته باشند تا همچون همیشه یاری گر خدمتگذاران خود در شهرداری برای داشتن شهری آباد و پویا باشند.از این روز همگان می توانند برای دسترسی به آخرین اخبار تحولات شهرسازی شهر به سایت شهرداری خمینی شهر مراجعه و ضمن مطالعه اقدامات صورت گرفته نظرات و پیشنهادات خود را نیز جهت همفکری اعلام نمایند.

توفیق روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم.

این قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده است

قالب جدید سایت را چگونه ارزیابی میکنید؟
Captcha
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102