عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های عطار 2 و عطار 3 محله خیرآباد که اتصل دهنده محل به بلوار باغبان می باشند با همکاری مالکین پدر پرداخت عوارض آماده سازی ، در دستور کار شهرداری قرار گرفت و در حال انجام است و انشااله در سال آینده نیز شهروندان در محله قائمیه شاهد عملیات عمرانی وسیع تری در محل خواهند بود.با همکاری مردم پیش به سوی شهری آباد و پر نشاط