با اتمام مراحل توافق و آزادسازی املاک در مسیر بلوار آیت اله احمدی حد فاصل پیچ بلوار توحید تا خیابان سفیر امید ، عملیات اجرای زیرسازی،جدول کاری و سپس آسفالت آن شروع شد.این بلوار که نقش بسزایی در کاهش ترافیک میدان 22 بهمن و ورودی بلوار امیرکبیر خواهد داشت ، دسترسی شهروندان که قصد عبور از بلوار توحید و رسیدن به خیابان سفیر امید و صفائیه (که بعنوان رینگ ترافیکی می باشد)را دارند را بدون عبور از میدان 22 بهمن فراهم می نماید.
این بلوار در فاز اول به صورت سه راهی با چراغ راهنما به پیچ بلوار توحید و خیابان سفیر امید متصل می شود و در فاز بعدی از خیابان سفیر امید به بلوار صفائیه وصل خواهد شد.