شرح وظایف:

1- جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و گزارش ناظر

2- رسیدگی به شکایات مردمی

3- کنترل پروانه‌های ساختمانی

4- الزام به تشکیل پرونده برای ارجاع به کمیسیون ماده صد

5- اجرای احکام قضایی

6- ابلاغ رأی کمیسیون بند 20 ماده 55

7- ابلاغ چک‌های برگشتی واحد درآمد

8- همکاری با واحد کسب و پيشه براي شناسايي و اخطار به كسبه

9- همکاری جهت تخریب ساختمان های توافق شده

10- همکاری جهت تخریب ساختمان های توافق شده

11- همکاری با واحد شهرسازی جهت برداشت ساخت و سازهای بدون مجوز

12- همکاری با واحد نوسازی جهت ابلاغ

13- ابلاغ پرونده های ماده صد و تجدید نظر

14- جلوگیری از نغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز

15- انتقال وسایل ساختمان های بدون مجوز و غیرقانونی به انبار

16- دادن اخطاریه در خصوص رفع سد معبرنخاله های ساختمانی

17- سرکشی به حفاری‌‎های دارای مجوز در سطح منطقه

18- همکاری با واحد امور اداری

19- همکاری با واحد فضای سبز ،خدمات شهری و عمران

20- همكاري با واحد سد معبر

21- همكاري با واحد اجراييات ساير مناطق

22- همكاري براي برگزاري جشن ها  در چشمه لادر و مراكز تفريحي