جمعیت  منطقه سه : 80 هزار نفر

 

مساحت و جمعیت  محلات منطقه 3  خمینی شهر بر اساس سرشماری سال 1390

 

محله

 

جمعیت

(نفر)

مساحت

(مترمربع)

مساحت

(هکتار)

 

جوی آباد

33019

2665408

266

جعفر آباد

5730

1018951

101

وازیچه

11572

1644616

164

دستگرد

3000

333101

33

مس سرچشمه

 

90046

9

ساوج

 

66203

6

احمد آباد

12

1496630

149

قلعه فروشان

50

785539.7

78

صحرای چارم

18

2073155

207