شرح وظایف امور اداری :
ا -اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
2- پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام لازم در مورد تامین آن بـا همـاهنگی واحـد زیربط
3- ارائه گزارش هاي پرسنلی در فواصل زمانی معین به مقام مافوق
4 -نظارت بر مکاتبات اداري بر اساس آیین نامه مکاتبات شهرداري
5- نظارت بر ورود و خروج و مأموریت و مرخصی پرسنل
6-تهیه وتنظیم آمارهای عملکرد کلیه واحدهای
7- پیگیری امور رفـاهی کارکنـان شـهرداري
8- نظارت بر عملکرد راننده گان استیجاری
9-نظارت بر تشریفات و تشکیل جلسات اداری
10-نظارت بر تهیه و توزیع اجناس و کالاهای درخواستی و مصرفی پرسنل
11-نظارت بر عملکرد واحد آبدارخانه – مخابرات و نگهبانی
12- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

شرح وظایف امور دبیرخانه :
1- اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
2- ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در اتوماسیون اداری
3- تحویل، تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات براي ارجاع به مقام هاي مافوق و واحد اقدام کننده و پیگیري آنها
4- ابلاغ دستورات صادره از مدیر به اشخاص ذي ربط و واحد هاي تابعه بر حسب خط ومشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیري آنها
5- تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات
6- حفظ و نگهداري نامه ها ،اوراق ،اسناد،مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی
7- پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
8- ارسال پرونده های به شهردرای مرکیزی و تحویل پرونده هاي به بایگانی
9- انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظایف
10- دریافت نامه ها از کلیه ادارات و ارسال نامه ها به ادارات مربوطه
11- ثبت و ارجاع نامه هاي دریافتی به شهردار
12- پرینت کلیه نامه های ارجاعی و ارسال آن به واحد بایگانی

<br />
<b>Warning</b>:  Use of undefined constant label - assumed 'label' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home/khomeinishahr/domains/khomeinishahr.ir/public_html/templates/mrjoomla-template-framework/html/com_content/article/default.php</b> on line <b>196</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: label in <b>/home/khomeinishahr/domains/khomeinishahr.ir/public_html/templates/mrjoomla-template-framework/html/com_content/article/default.php</b> on line <b>196</b><br />
موسی علوی

موسی علوی موسی علویموسی علویموسی علویموسی علویموسی علویموسی علویموسی علویموسی علویموسی علوی

آخرین به روز رسانی: پنج شنبه, 12 دی 1398