شرح وظایف :
1 –اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعملها،بخشنامه هاوضوابط
2- نظارت بر صدور پروانه ساختمانی، پایان کار، گواهی عدم خلاف و ...
3-بررسی و نظارت دقیق بر ضوابط شهرسازي و معماري طبق قوانین و مقررات
4-بررسی و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر در منطقه
5-کنترل بناي احداث شده توسط مالک با پروانه ساختمانی صادر شده
6- تشکیل کمیسیون هاي فنی و ایمنی و سایر کمیسیون هاي خاص حوزه تحت نظارت ماده صد ـ تجدید نظر ماده صد و پیگیري مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون هاي مذکور
7- تعیین میزان ونحوه تخلفات انجام شده ازپروانه هاي ساختمانی یا ساختهاي بدون پروانه ساخت توسط مالک وتکمیل وارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح
8- کنترل نقشه هاي ساختمان و تهیه شرح عوارضات ساختمان
9-اظهار نظر و ارائه گزارش فنی در مورد طرح هاي شهرسازي و ارائه آن به مقام مافوق و کمیته فنی و مطرح نمودن آنها در مراجع تصویب کننده
10 -مطالعه و پیشنهاد در زمینه مسائل اساسی شهرسازي و همکاري در امر تهیه لوایح و سیاست هاي شهر سازي
11- تعیین میزان خسارت تخریب آسفالت و دیگر هزینه در خصوص شرکتهاي خدماتی و پیگیري و دریافت هزینه آن
12-صدور مجوز تک انشعابی (آب ،برق، گاز) براي شهروندان
13- صدور مجوز حفاري و نظارت بر نحوه حفاري و ترمیم توسط ادارات خدمات رسان
14- بررسی و شناسایی ساختمانهاي مستهلک و در حال ریزش در سطح شهر و ارسال اخطاریه مبنی بر نوسازي و یا تخریب آن و رفع خطر
15-پاسخ به استعلامات ادارات و بانکها و سایر ادارات برابر ضوابط و در زمان معین
16- صدور مفاصا حساب جهت نقل و انتقال
17- هماهنگی با کارشناس GIS جهت بروز رسانی نقشه هاي محدوده منطقه به منظور استفاده در امور ممیزي
18- هماهنگی با کارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصیفی و مکانی املاك
19- بـازدیـد و کـار شـناسی فنی ،تعیین محدوده، موقعیت و کاربري ملک و تهیه و ارائه گزارش
20- جانمایی ملک در طرح تفصیلی شهر و تعیین دقیق کاربري و تراکم و غیره
21- صـدور دسـتور نقشه جهت طراحی نـقـشــه هـاي مـعـمـاري و سـازه مـطـابـق بـا دستورالعمل و قوانین مربوطه
22- کنتـرل نقشـه معماري و سازه و در نهایت تأئید آن
23- ارسال پرونده ساختمانی به واحد محاسبات جهت محاسبه عوارض
24 -انتخاب و معرفی مهندس ناظر جهت نـظـارت بـر اجـراي بنا مطابق مفاد پروانه و نقشه هاي مصوب

<br />
<b>Warning</b>:  Use of undefined constant label - assumed 'label' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home/khomeinishahr/domains/khomeinishahr.ir/public_html/templates/mrjoomla-template-framework/html/com_content/article/default.php</b> on line <b>196</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: label in <b>/home/khomeinishahr/domains/khomeinishahr.ir/public_html/templates/mrjoomla-template-framework/html/com_content/article/default.php</b> on line <b>196</b><br />
محمد محمدی

محمد محمدیمحمد محمدیمحمد محمدیمحمد محمدی محمد محمدیمحمد محمدیمحمد محمدیمحمد محمدیمحمد محمدیمحمد محمدی

آخرین به روز رسانی: پنج شنبه, 12 دی 1398