قوانین و مقررات

اطلاعیه تصویب عوارض محلی

اطلاعیه تصویب عوارض محلی

اطلاعیه تصویب عوارض محلی قابل توجه شهروندان محترم خمینی شهرباعنایت به مصوبه شماره۷۷۰ـ۱۴۰۰/ش مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰شورای محترم اسلامیشهر خمینی شهر و همچنین موافقتنامه شماره۹۴۳۸۵/۱/۲۰مورخ۱۴/۱۱/۱۴۰۰استانداری محترم اصفهان؛ تعرفه های جدید اصلاحی عوارض محلی شهرداریخمینی شهر مربوط به ادامه مطلب

قوانین و مقررات صدور پروانه ساختمانی (تجاری و مسکونی)

قوانین و مقررات صدور پروانه ساختمانی (تجاری و مسکونی)

الف ) مدارك لازم :۱- تكميل فرم درخواست پروانه ساختمان۲- فتوكپي مدارك مالكيت اعم از :– سند رسمي– وكالت نامه– فتوكپي شناسنامه وكيل قانوني ملك۳- فتوكپي شناسنامه مالك و مالكين۴-پرداخت هزينه بازديد تذكر :در صورتيكه ادامه مطلب

ماده ۵۵ قانون شهرداریها

ماده ۵۵ قانون شهرداریها

در ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهرداری‌ها به طور واضح و مشخص بیان شده است. برخی از مهم‌ترین وظایف شهرداری مطابق با این ماده عبارتند از: ایجاد خیابان‌ها و کوچه ها، تنظیف و نگهداری و ادامه مطلب