گردشگری

برج کبوتر خانه

برج کبوتر خانه

برج های كبوترخانه کبوترخانه ها مکان هایی برای استقرار کبوتران است که به منظور استحصال کود آنها برای استفاده در کشاورزی، احداث شده اند. تاریخچه ی برج های کبوتر و چگونگی پیدایش آنها به درستی ادامه مطلب

منطقه گردشگری لادر

منطقه گردشگری لادر

نشانی: جاده کمربندی خمینی شهر – نجف آباد، بلوار چهارباغ لادر مساحت: ۲۳۰ هکتار از دیگر مکان های دیدنی و طبیعی خمینی شهر، چشمه لادر می باشد. آب این چشمه از دل کوه های شمال ادامه مطلب

بام سبز

بام سبز

خمینی شهر به باغات سرسبزش شهره است. باغاتی انبوه و سرسبز در غرب اصفهان که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند و به تعبیر مافروخی؛ ماربینت که نسخه ارم است          آفتاب ادامه مطلب

عصارخانه

عصارخانه

عصارخانه  براساس اسناد بدست آمده که بر روی سنگی حک شده توسط یک زن به نام جواهر خاتون  حدود سال ۹۱۰ خورشیدی در دوران صفوی ساخته شده است و تا اواسط قرن چهاردهم خورشیدی فعال ادامه مطلب