صنایع دستی و سوغات

مسگری

مسگری

مسگری یکی از صنایع دستی کهن ایران است. اشیا و ظروف مسی دست ساز از زمان‌های دور در موزه‌ها قابل مشاهده هستند. پیشینه مسگری در ایران حداقل به پنج هزار سال پیش می‌رسد و به ادامه مطلب

گره چینی

گره چینی

گره چینی از جمله هنرهای نوظهور منطقه خمینی شهر است. این هنر یکی از شاخه‌های هنر معماری و کاشی کاری سنتی است که اساتید این هنر از کنار هم چیدن آلات و لغات مختلف بر ادامه مطلب

مینا کاری

مینا کاری

میناکاری، میناگری یا میناسازی هنری است که سابقه‌ای در حدود پنج هزار سال دارد و از صنایع دستی این شهرستان محسوب می‌شود و دهها هنرمند به تولید و پردازش آن مشغول هستند. امروزه این هنر ادامه مطلب

خاتم‌کاری

خاتم‌کاری

خاتم‌کاری از هنرهای ظریف و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. این هنر، از جمله هنرهای دستی دقیق و پرکار است که تولید و ساخت آن احتیاج به دقت و حوصله ادامه مطلب