شهر و شهروندی

مناقصه

مناقصه

احتراما آگهي مناقصه اين شهرداري به شرح زير جهت درج درآن روزنامه (دو نوبت به فاصله يك هفته) ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد پس از درج آگهي ، ۱۵ نسخه از روزنامه مربوطه را دراسرع ادامه مطلب

مناقصه

مناقصه

     آگهي  مناقصه (چاپ اول/چاپ دوم): شهرداري خميني شهر در نظر دارد : ۱-عمليات جدول گذاري معابر سطح شهر به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۰۳ ۲-عمليات لكه گيري و آسفالت  معابر سطح شهر به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۰۱را از ادامه مطلب

شهردار و رییس شورا در قاب تلویزیون

شهردار و رییس شورا در قاب تلویزیون

به مناسبت روز شهردار، مهندس حاج حیدری شهردار و ابراهیم نیا رئیس شورای اسلامی مهمان برنامه تلویزیونی زنده رود؟؟؟ شدند.در این برنامه شهردار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و فرارسیدن سال جدید، به تشریح آخرین فعالیتها ادامه مطلب