دسته‌بندی نشده

تصویر پیدا نشد

مزایده

  آگهي تجديد مزايده  (چاپ.  اول/چاپ دوم):  شهرداري خميني شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده  بامشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد:  موضوع مزايده : فروش  چوب  خشك و مصالحي -مهلت ارائه پيشنهادهاي مزايده:پايان وقت اداري روزچهار شنبه مورخ ادامه مطلب

دیداری از نوع مدیریت شهری وعلمی ،تحقیقاتی دانشگاهی

دیداری از نوع مدیریت شهری وعلمی ،تحقیقاتی دانشگاهی

دیدار رئیس و تعدادی از اعضای هیات رئیسه و مدیران گروههای علمی دانشگاه آزاد اسلامی با شهردار خمینی شهر 👈بررسی راهبردهای لازم در قالب همکاری های مشترک و بهره برداری از ظرفیت های عمرانی، معماری ادامه مطلب

تصویر پیدا نشد

بودجه شهری

بودجه شهرداری بر حسب (ریال) در سال ۱۳۹۲ بودجه مصوب شهرداری درآمد مصارف ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷۶٫۹۹۶٫۲۶۳٫۷۴۷ ۳۶۴٫۰۰۸٫۹۳۶٫۹۳۲ بودجه شهرداری بر حسب (ریال) در سال ۱۳۹۳ بودجه مصوب شهرداری درآمد مصارف ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۴۱٫۹۳۳٫۴۹۸٫۶۲۷ ۵۴۸٫۵۲۹٫۹۳۶٫۴۷۹ بودجه شهرداری بر ادامه مطلب