مدیریت

قوانین و مقررات صدور پروانه ساختمانی (تجاری و مسکونی)

قوانین و مقررات صدور پروانه ساختمانی (تجاری و مسکونی)

الف ) مدارك لازم :۱- تكميل فرم درخواست پروانه ساختمان۲- فتوكپي مدارك مالكيت اعم از :– سند رسمي– وكالت نامه– فتوكپي شناسنامه وكيل قانوني ملك۳- فتوكپي شناسنامه مالك و مالكين۴-پرداخت هزينه بازديد تذكر :در صورتيكه ادامه مطلب

تصویر پیدا نشد

چارت سازمانی

شهرداری خمینی شهر از پنج معاونت تشکیل شده است: • معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی• معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری• معاونت شهرسازی• معاونت خدمات شهری• معاونت امور فرهنگی، اجتماعی ورزشی