مناقصه

مناقصه

مناقصه

آگهي تجديد مناقصه (چاپ اول/چاپ دوم):
 شهرداري خميني شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه ها با مشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد: 

موضوع مناقصه ها: 

۱- لوله گذاري و اجراي آبياري تحت فشار در سطح شهر

-مبلغ اوليه اعتبار:۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

-مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۲-عمليات بهسازي ، به زراعي ، نگهداري و توسعه فضاي سبز سطح شهر

-مبلغ اوليه اعتبار:۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

-مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

-مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه: پايان وقت اداري يكشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۰

-محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني شهر

-محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني شهر

-تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۱

-مدت اعتبار پيشنهادها : روز پنجشنبه 1400.4.31

-اصلاح ،جايگزيني وپس گرفتن پيشنهاد ها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي شود. 

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *