مناقصه

مناقصه

مناقصه

  آگهي  مناقصه (چاپ اول/چاپ دوم):

شهرداري خميني شهر در نظر دارد :

۱- مناقصه خودروهاي سواري استيجاري  به شماره ثبت در سامانه تداركات دولت به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۲۱ مورخه ۱۴۰۱٫۵٫۲۴ 

۲-مناقصهآسفالت معابر سطح شهر(۲) ثبت در سامانه تداركات دولت به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۲۲ مورخه ۱۴۰۱٫۵٫۲۴ 

۳-مناقصهآسفالت معابر سطح شهر(۳) ثبت در سامانه تداركات دولت به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۲۳ مورخه ۱۴۰۱٫۵٫۲۴ را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

تاريخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱٫۵٫۲۶

مهلت دريافت اسناد فراخوان:  1401.6.3

مهلت ارسال پيشنهادات: ۱۴۰۱٫۵٫۱۴

زمان بازگشايي پاكت ها: 1401.6.15

 نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي 

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :خميني شهر ميدان قدس شهرداري مركزي 33641415

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *