مناقصه

مناقصه

مناقصه

   آگهي  مناقصه (چاپ اول/چاپ دوم):

شهرداري خميني شهر در نظر دارد :

۱- تجديد مناقصه عمليات پياده روسازي معابر سطح شهر به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۰۹

۲-مناقصه عمليات زيرسازي و آسفالت معابر بلوار صفاييه به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۰۸را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

  • تاريخ انتشار فراخوان:۱۴۰۱٫۳٫۱۰
  • مهلت دريافت اسناد فراخوان:۱۴۰۱٫۳٫۱۹
  • مهلت ارسال پيشنهادات:۱۴۰۱٫۳٫۳۰
  • زمان بازگشايي پاكت ها: 1401.3.31

 نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي 

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :خيني شهر ميدان قدس شهرداري مركزي 33641415

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *