معاونت عمران

پروژه های فعال

پروژه های واحد امانی

پروژه های به اتمام رسیده

مشاهده بیشتر
۲ ماه پیش
۲ ماه پیش
مدیریت

افتتاح بوستان تربیت

بوستان تربیت واقع در منظریه در آیینی با حضور مسوولان شهرستان فرماندار، شهر و اعضای شورای اسلامی شهر افتتاح شد.

واحد حفاری

مشاهده بیشتر
۲ هفته پیش
۲ ماه پیش
مدیریت

افتتاح بوستان تربیت

بوستان تربیت واقع در منظریه در آیینی با حضور مسوولان شهرستان فرماندار، شهر و اعضای شورای اسلامی شهر افتتاح شد.

واحد تاسیسات

مشاهده بیشتر
۲ ماه پیش
مدیریت

افتتاح بوستان تربیت

بوستان تربیت واقع در منظریه در آیینی با حضور مسوولان شهرستان فرماندار، شهر و اعضای شورای اسلامی شهر افتتاح شد.

واحد ترافیک