مزایده

مزایده

مزایده

  آگهي تجديد مزايده(چاپ اول/چاپ دوم):
 شهرداري خميني شهر در نظر داردنسبت به انجام مزايده  با مشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد: 

موضوع مزايده : اجاره جايگاههاي CNG منظريه و حافظ بمدت يك سال

 – مبلغ پايه ماهيانه :  638.000.000 ريال 

-مبلغ سپرده شركت در مزايده: ۳۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ريال

-مهلت ارائه پيشنهادهاي مزايده: پايان وقت اداري دوشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۷

-محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني شهر

-محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني شهر

-تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 10 صبح روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۸

-مدت اعتبار پيشنهادها : روزشنبه 1400.3.29

-اصلاح ،جايگزيني وپس گرفتن پيشنهاد ها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي شود. 

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *