مزایده

مزایده

مزایده

  آگهي مناقصه (چاپ اول/چاپ دوم):
 شهرداري خميني شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد: 

موضوع مناقصه : تهيه و اجراي گاباري بلوار شهيد سردار سليماني

-مبلغ اوليه اعتبار:۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

-مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

-مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه: پايان وقت اداري چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۲

-محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني شهر

-محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني شهر

-تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۳

-مدت اعتبار پيشنهادها : روزيكشنبه 1400.3.23

-اصلاح ،جايگزيني وپس گرفتن پيشنهاد ها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي شود. 

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *