۱ روز پیش
مدیریت

آغاز عملیات فاز دوم زیرسازی بلوار پروفسور میردامادی

عملیات فاز دوم زیرسازی بلوار پروفسور میردامادی (حدفاصل سه راه عمادسیادت تا سه راه پاکمن دستگرد) آغاز گردید.

۲ روز پیش
۳ روز پیش
مدیریت

عبدالله کیانی رئیس شورای استان ابقا شد

عبداله کیانی برای یک سال باقیمانده عمر شورای پنجم باز هم به اتفاق آرا به عنوان رییس شورای اسلامی استان اصفهان انتخاب گردید.

۵ روز پیش
مدیریت

تقدیر اهالی دستگرد اززحمات شهرداری وشورا

ساکنین، کسبه و اهالی منطقه دستگرد قداده و خیریه باقیات الصالحات دستگرد قداده از زحمات شهردار حاجحیدری، رئیس و اعضای شورای شهر و مجموعه شهرداری خمینی شهر تقدیر و تشکر کردند.