تجدید مزایده

تجدید مزایده

تجدید مزایده

  آگهي تجديد مزايده  (چاپ اول/چاپ دوم):

 شهرداري خميني شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده  بامشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد: 

موضوع مزايده : فروش  چوب  خشك و مصالحي

-مهلت ارائه پيشنهادهاي مزايده:پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ  99.10.15

-محل دريافت اسناد:امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني شهر

-محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني شهر

-تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخ ۹۹٫۱۰٫۱۶

 -مدت اعتبار پيشنهادها: شنبه ۹۹٫۱۰٫۲۷

-اصلاح ،جايگزيني وپس گرفتن پيشنهاد هانيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي شود.

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *