ارتباط با ما

آدرس: خمینی شهر – میدان قدس – شهرداری خمینی شهر
کد پستی: ۳-۱۶۱۸۱-۸۴۱۳۶

دور نگار: ۳۳۶۴۶۱۰۶-۰۳۱

تلفن:۳-۳۳۶۴۶۱۰۱-۰۳۱