آمار شهر

آمار شهر

آمار شهر

سرزمین و آب و هوا

تعاریف و مفاهیم

شهر: منظور از شهر، هر یک از نقاط جغرافیایی است که داراي شهرداري باشد.

منطقه: عبارت است از محدوده درون شهری که شامل چندین محله (ناحیه) می‌گردد.

محله: به محدوده‌های تعریف شده جهت برنامه‌ریزی با حفظ پیشینه تاریخی گفته می‌شود که معابر اصلی، مرز تاریخی محله و جمعیت‌ها از الویت‌های تقسیم‌بندی محلات هستند.

محدوده قانونی: شامل بخش‌هایی از شهر می‌گردد که بر اساس کاربری مصوب طرح تفصیلی پس از اخذ پروانه ساختمان از شهرداری قابل ساخت و ساز می‌باشد.

حریم: به بخش‌هایی از شهر گفته می شود که ساخت و ساز صرفا در چهارچوب ضوابط خاص و یا کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی شهر مشخص شده است. لازم به ذکر است که محدوده و حریم شامل مجموع محدوده قانونی و حریم می­باشد.

آبادي (نقطه روستايي): آبادي محدوده‌اي است واقع در یک دهستان، با حدود ثبتی یا عرفی مستقل و خارج از محدوده شهرها یا آبادي دیگر که به دلیل وجود فعالیت انسان در تمام یا بخشی از آن، قابل تشخیص و معمولاً داراي نام خاصی است آبادي یک نقطه جغرافیایی محسوب می‌شود و شامل اراضی کشاورزي و یا غیرکشاورزي و اماکن محل فعالیت یا سکونت انسان است. آبادي ممکن است یک ده، یک مزرعه، یک مکان، یک معدن و امثال آن باشد.

مساحت کشور، استان اصفهان، شهرستان و شهر خمینی‌شهر

 مساحت (کیلومترمربع)
کشور۱۶۲۸۷۷۱
استان۱۰۷۰۱۹
شهرستان۱۷۶
شهر۵۴۴۷۶/۵۱
سهم شهر از شهرستان۲۹۳/۰
سهم شهر از استان۰۰۰۰۳۲/۰

مأخذ: اداره طرح و برنامه شهرداری خمینی‌شهر

۱-۱ نقشه شهرستان‌های استان و موقعیت شهرستان خمینی‌شهر

پردازش: واحد GIS معاونت شهرسازی

۱-۲ نقشه موقعیت همسایگان شهرستان خمینی‌شهر

پردازش: واحد GIS معاونت شهرسازی

طول و عرض جغرافیایی شهر خمینی‌شهر

طول شرقیعرض شمالیارتفاع از سطح دریا (متر)فاصله از اصفهان
۵۱ درجه و ۳۱ دقیقه۳۲ درجه و ۴۱ دقیقه۱۵۹۵۱۲ کیلومتر شمال‌غربی اصفهان

مأخذ: معاونت شهرسازی شهرداری خمینی‌شهر

حدود چهارگانه محدوده و حریم شهرداری خمینی‌شهر      

حدود چهارگانه شهر
شمالکوه‌های سید محمد
شرقمناطق ۲ و ۹ و ۱۱ اصفهان
جنوببلوار الغدیر و شهر درچه و حریم قلعه امیریه
غربحریم روستایی شهر اصغرآباد – کوشک و تیرانچی

مأخذ: معاونت شهرسازی شهرداری خمینی‌شهر

موقعیت  شهر خمینی‌شهر، درچه، کوشک و اصغرآباد در شهرستان خمینی‌شهر

پردازش: واحد GIS معاونت شهرسازی

۱-۴ مساحت مناطق شهرداری خمینی‌شهر  بر حسب هکتار

مناطقمنطقه ۱منطقه ۲منطقه ۳منطقه ۴
حريم۶۳۸۷۳۷۱۰۳۶۰
مساحت مناطق۱۰۸۲۱۰۱۳۵۴۸۸۳۶
كل محدوده و حريم۱۶۸۲۱۷۳۶۱۵۶۷۲۴۶۶
سهم حريم۳۶%۴۲%۶۵%۰%
سهم محدوده قانوني۶۴%۵۸%۳۵%۳۴%

مأخذ: معاونت شهرسازی شهرداری خمینی‌شهر

۱-۴ موقعیت محلات شهر خمینی‌شهر

پردازش: واحد GIS معاونت شهرسازی

۱-۵ حدود چهارگانه محدوده و حریم مناطق شهرداری خمینی‌شهر

منطقهحدود چهارگانه
۱شمالبلوار دانشگاه صنعتی
شرقخیابان ماربین (لوله ۱۴۰۰)
جنوببلوار الغدیر
غرببلوار امیرکبیر، خیابان امام جنوبی، خیابان امام شمالی، بلوار مطهری
۲شمالبلوار جمهوری، میدان نماز، خیابان دکتر ابوالبرکات
شرقبلوار امیرکبیر، خیابان امام جنوبی امام شمالی، بلوار مطهری
جنوببلوار الغدیر
غربکانال آب اصغرآباد
۳شمالبلوار آزادگان
 شرقمناطق ۲ و ۹ و ۱۱ اصفهان
 جنوبخیابان آتشگاه
 غربخیابان ماربین (لوله ۱۴۰۰)
۴شمالخط الرأس کوه
 شرقفلکه استقلال
 جنوبخیابان آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – ابوالبرکات
 غربجاده کمربندی خمینی‌شهر

مأخذ: معاونت شهرسازی شهرداری خمینی‌شهر

۱-۵ حریم مناطق شهرداری خمینی‌شهر

پردازش: واحد GIS معاونت شهرسازی

۱-۶ مساحت بافت فرسوده مناطق شهرداری خمینی‌شهر  بر حسب هکتار

مناطقمنطقه ۱منطقه ۲منطقه ۳منطقه ۴
بافت‌های فرسوده۸۸۵۰۴۶

مأخذ: معاونت شهرسازی شهرداری خمینی‌شهر

۱-۶ مناطق بافت‌فرسوده در خمینی‌شهر

پردازش: واحد GIS معاونت شهرسازی

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *