آمار شهر

آمار شهر

۱ سال پیش
۲ سال پیش
مدیریت

توافق و آزادسازی در منطقه دوشاخ

در جدیدترین آزادسازی ویژه معابر شهری، توافق، تخریب و آزادسازی در بلوار حافظ منطقه دوشاخ صورت گرفت.

۲ سال پیش
مدیریت

آمار شهر

سرزمین و آب و هوا تعاریف و مفاهیم شهر: منظور از شهر، هر یک از نقاط جغرافیایی است که داراي شهرداري باشد. منطقه: عبارت است از محدوده درون شهری که شامل چندین محله (ناحیه) می‌گردد. ادامه مطلب