لوگو سازمان اتوبوسرانی

 • پیام مدیر

  مجهز نبودن بيشتر اتوبوس‌های درون شهري به سیستم‌های خنک کننده هوا معضلی است که سال‌ها باعث نارضایتی مردم شده است. اتوبوس‌هاي خط خميني شهر به اصفهان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و به گفته یکی از شهروندان خميني شهري در گرمای شدید تابستان بسياري از اتوبوس‌ها مجهز به سیستم خنک کننده نیستند و حتي بسیاری از اتوبوس‌های کولر دار نيز از روشن کردن سیستم سرمایشی خودداری می‌کنند.

 • مدیر پنجم

  نام: مدیر

  نام خانوادگی: مدیری

  تحصیلات: مدیریت

  سابقه اجرایی: مدیر مدیر مدیر

 • مدیر چهارم

  نام: مدیر

  نام خانوادگی: مدیری

  تحصیلات: مدیریت

  سابقه اجرایی: مدیر مدیر مدیر

 • مدیر سوم

  نام: مدیر

  نام خانوادگی: مدیری

  تحصیلات: مدیریت

  سابقه اجرایی: مدیر مدیر مدیر

 • مدیر دوم

  نام: مدیر

  نام خانوادگی: مدیری

  تحصیلات: مدیریت

  سابقه اجرایی: مدیر مدیر مدیر

 • در این قسمت مطالب مربوط به سازمان اتوبوسرانی قرار میگیرد.

 • محدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیتمحدوده فعالیت

 • باجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیطباجه های شارژ بلیط

 • نقشه شهر
طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
captcha

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس

8413711111

03133646102