اخبار سازمان
آموزش آتش نشانی
آموزش آتش نشانی

در این قسمت آموزش های آتش نشانی قرار میگیرد.

آموزش آتش نشانی
آموزش آتش نشانی

در این قسمت آموزش های آتش نشانی قرار میگیرد.

آموزش آتش نشانی
آموزش آتش نشانی

در این قسمت آموزش های آتش نشانی قرار میگیرد.

آموزش آتش نشانی
آموزش آتش نشانی

در این قسمت آموزش های آتش نشانی قرار میگیرد.

سوگند نامه آتش نشانی

سخن مدیر

سخن مدیر عامل

((خدمت به جامعه در لباس آتش نشانی نشانه ای از ایثار است))

آسایش روحی، امنیت و سلامت جانی را بزرگترین موهبت الهی توصیف کرده اند و هرگاه از این بٌعد از زندگانی انسان مورد خدشه قرار میگیرد ابعاد زندگانی او نیز دچار اختلال می شود.به رغم حساسیتی که برای ایمنی شهر ذکر می شود ، متاسفانه این بخش از حیات بشر کمتر مورد توجه قرارگرفته است لذات و مصنوعات مورد توجه انسان عصر تکنولوژی قرار گرفته ، امّا درصد کمی از این توجهات بشری به ایمنی خود او اختصاص یافته است زیبایی های کاذب و دغدغه های زندگی او را چنان مشغول کرده که مایل نیست ذهن و خاطره ی خود را با فکر کردن و یاد آوری حوادث اجتماعی مشغول کند ، همانگونه که همه ی اقشار مردم حوادث همیشه و در همه جا در کمین است تا با کوچکترین غفلت و بی احتیاطی ، سلامت فکری ، جسمی و ایمنی او و عزیزانش را شکار کند متاسفانه ایمنی شهرهای کشور ما به ویژه شهرهای بزرگ از حوادث و حریق های احتمالی تهدید می شود ، با این وجود نیـرو های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی خمینی شهر با حساسیت و اهمیت دانستن ، شب و روز بیدارند نیروهایی که از آسایش و آرامش خود گذشته اند تا ایمنی و سلامت شهروندان تامین شود ،آتش نشانان تمام تلاش و هم و غم خویش را برای حفاظت و حراست از لغت ایمنی و سلامتی همنوعان متمرکز ساخته اند به امید روزی که دیگر صدای آژیر خطر خودرو های آتش نشانی را در سطح خیابانهای شهر نشنویم.

معرفی شرکت های مجاز نصب سیستم اعلام و اطفای حریق

در این قسمت شرکت های مجاز نصب سیتم اعلام و اطفای جریق قرار میگیرد.

معرفی شرکت های مجازشارژخاموش کننده

در این قسمت مطالب معرفی شرکت های مجاز شارژ خاموش کننده نوشته میشود.

معرفی دوره آموزشی مهندسان مجری ایمنی و آتش نشانی

در این قسمت دوره های آموزشی مهندسان مجری ایمنی و آتش نشانی معرفی میشود.

وضغیت فعلی شهر

ذر این قسمت وضعیت فعلی شهر قرار میگیرد.

پیشگیری
سیستم های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک

مدارک مورد نیاز جهت فعالیت در زمینه سیستم های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک44879

1. مدارک شرکت ثبت شده بویژه تصویر اساسنامه (موضوع فعالیتدر زمینه (( طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک)) در اساسنامه قید شده باشد).

2.معرفی یک نفر کارشناس مکانیک یا تاسیسات دارای مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و ارائه تصویر دانشنامه و شماره نظام مهندسی که در هامش آن این جمله درج شده باشد(مسئولیت سیستم اعلام حریق شرکت …………….. بعهده اینجانب است)مهر با امضا و مهر نظام مهندسی.

3.معرفی یک نفر کارشناس مکانیک یا تاسیسات دارای مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و ارائه تصویر دانشنامه و شماره نظام مهندسی که در هامش آن این جمله درج شده باشد(مسئولیت سیستم اعلام حریق شرکت …………….. بعهده اینجانب است)مهر با امضا و مهر نظام مهندسی.

4.ارائه جواز صنفی از از اتحادیه برق و الکترونیک

5.آدرس، تلفن و کروکی محل شرکت و تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت

6-کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 از مدیر عاملو مدیران فنی (افراد معرفی شده در بند های 2 و 3 )

7.ارائه موارد فوق به صورت اسکن شده بر روی cd

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پایانکار ساختمان

1.تکمیل فرمهای تعهد نامه شامل:

-دودکش ها در مرحله سفتکاری و پایانکار (توسط مهندس ناظر)

-تعهد نامه مهندس ناظر و مالک

-تعهد نامه مالک در خصوص حفظ و نگهداری تجهیزات آتش نشانی

2.ارائه  اصل کلیه فاکتورهای تجهیزات نصب شده آتش نشانی شامل:

کلید محافظ جان، کپسولهای خاموش کننده، پمپ آتش نشانی، شیشه سکوریت

3.ارائه نقشه های سیستم اعلام و اطفا حریق جهت اخذ تائیدیه

4.ارائه چک لیست گارانتی سیستم اعلام حریق امضا و ممهور شده توسط شرکت مجری، مهندس ناظر، کارفرما و شرکت فروش تجهیزات (مارک تائید شده توسط سازمان آتش نشانی)

5.تائیدیه  جعبه های آتش نشانی(اف)

6.تائیدیه استاندارد آسانسور

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده آتش نشانی

1. اصل نامه استعلام شهرداری در خصوص رعایت نکات ایمنی

2.نقشه های کامل اجرایی ممهور به مهر شهرداری و نظام مهندسی شامل:

پلان طبقات، موقعیت، نما، نما برش، بام

3.کپی یا اصل فیش واریزی شهرداری بابت خدمات آتش نشانی

4.فیش واریز بابت ارائه طرح ایمنی

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
sess84
آدرس :

منظريه – بلوار شهيد عموشاهي – روبروي خيابان پيمان

تلفن تماس:

031-33518870