به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر  به نقل از ریاست سازمان خانه تاریخی حکیم سدهی که مربوط به اواخر دوره قاجاریه  در خیابان امام جنوبی درب محکه قرار دارد در حال ترمیم وزیبا سازی می باشد

عملیات اجرایی بر روی  این ساختمان با  استحکام‌ بخشی دیواره ها و ایزوله کردن بام، همچنین اجرای تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی، ترمیم گچ‌بری‌ها و نقاشی اتاق هاو تجهیز این خانه به حمام ، سرویس بهداشتی و آشپزخانه  در حال اجراست 

سید محمد هادی موسوی ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر با اعلام این خبر افزود:مرمت در حقیقت فعالیتی است حیاتی  است که چرخۀ تغییر یافته را به سامان و نظم می رساند و در واقع جورچین آشفتۀ فضاهای قدیمی اطراف ما را به نظم و قانون نهفته در آن باز می گرداند که در گذشته ای دور با نگرشی یکسان شکل گرفته اند

مرمت راه و رسم بازگرداندن هویت از دست رفته و حیات رو به نابودی است و  علاوه بر آنکه حفاظت میراث گذشتگان است متضمن گفتگوی آیندگان نیزمی  باشد در اصل هدف عمدۀ آن عبارت از نزدیک کردن اثر معماری به فضای تاریخی خود وباز زنده سازی بنا و مشارکت فعال آن در زمان حال است به گونه ای که آیندگان بتوانند نقش حال را در تصور تاریخی بازیابند.

 لاز م به ذکر است:خانه تاریخی حکیم خانه  سدهی(میردامادی) راسته درب محکمه از دوره صفویه محل طبابت و محل قضاوت بوده است.حکیم سدهی سید میرزا علی محمد میردامادی از شجره فیلسوف بزرگ میرداماد در دوره ناصرالدین شاه اقدام به تاسیس درمانگاه و تربیت پزشک می نماید که لقمانی ها، و میردامادی ها ازجمله شاگردان مکتب وی می باشند.این خانه به عنوان اولین بیمارستان خمینی شهر در منطقه استفاده می شده است .آخرین ساکن این خانه مرحوم احترام السادات معلم قرآن واحادیث واحکام می باشد که تاآخر عمر در این خانه زندگی میکرد.

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
sess-57
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102